ZAKRES USŁUG MEDYCZNYCH:
  • Podstawowa opieka zdrowotna
  • Opieka lekarska i położnicza
  • Opieka w miejscu nauczania
  • Specjalistyczna opieka ambulatoryjna
  • Stomatologia
  • Medycyna Pracy.