SIEDZIBA ADMINISTRACJI I ZARZADU SPÓŁKI

ul. Harcerska 13
32-540 Trzebinia
e-mail.: sekretariat@nzoz.trzebinia.com
www.nzoz.trzebinia.com

Rejestracja ogólna 32/711-83-40
Rejestracja specjalistycza 32/711-83-50

Punkt Diagnostyki 32/611-50-78
Gabinet Zabiegowy 32/711-83-48
Medycyna Pracy 32/711-83-52
Perymetr + Por. Okulistyczna 32/711-83-41
Pielęgniarki środowiskowe 32/711-83-45
Poradnia Dermatologiczna 32/711-83-38
Poradnia "K" 32/711-83-47
Poradnia Stomatologiczna 32/711-83-44
Poradnia Ortodontyczna 32/711-83-53
Poradnia Zdrowia Psychicznego 32/711-83-43
Punkt Szczepień 32/711-83-54

Administracja:
Sekretariat 32/612-10-02
FAX 32/711-83-36
Gł.Księgowa 32/711-83-31
Księgowość 32/711-83-33
Kadry i Rachuba 32/711-83-35
Statystyka 32/711-83-33
Przełożona Pielęgniarek 32/711-83-30


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Trzebinia Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini, ul. Harcerska 13, 32-540 Trzebinia, (dalej NZOZ Trzebinia). W NZOZ Trzebinia powołany jest inspektor ochrony danych (zwany także administratorem bezpieczeństwa informacji), do którego można kierować zapytania na adres: abi@nzoz.trzebinia.com. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu przyjmowania wpływającej korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.