Plan połączenia spółek - 13 kwietnia 2018

Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek:
PSZ i PZ ELVITA - Jaworzno III Sp. z o.o. oraz NZOZ "Trzebinia" Sp. z o.o.
podjęły decyzję o połączeniu obu spółek.
Szczegółowy Plan Połączenia zamieściliśmy poniżej:
dokument planu połączenia spółek